Køhåndtering

Vores sensorer sporer besøgendes kunderejse og opholdstid. Vemcount bruger opholdstiden til at beregne kølængderne. Køhåndteringsløsningen er det perfekte værktøj til en bedre kundeoplevelse.

Spor køens længde for at undgå manglende salgsmuligheder

En uendelige kø er oftest relateret med kundetilfredsheden. Mange virksomhedsejere og ledere er ikke klar over vigtigheden af at styre linjerne foran kasserne.

Specifikke kunder har ingen tålmodighed i længere køer og bliver hurtigt frustreret. En ud af tre potentielle kunder forlader butikken, hvis de skal vente i mere end fem minutter på at betale.
Detail-forhandlere oplever et omsætningstab på 39% grunden lange køer.

Hos Vemco har har vi et kø overvågningssystem der hjælper dig med at reducere dine kunders frustrationer og bedre organisation af dit personale. Nøjagtige videosensorer bruges til at overvåge overbelastningsmønstre og giver dig muligheden for at forudsige, hvornår og hvor køer opstår.

Ventetid

Ventetid

Vemcount tilbyder dig automatisk kø overvågning for at identificere, om din servicekvalitet er i overenstemmelse med dine kunders forventninger. Systemet beregner automatisk og anonymt, antallet af kunder ved kassen og den gennemsnitlige tid at kunden har brugt på at stå i kø.

Disse nøglemålinger er vigtige for detailhandlere for at styre deres personale og forhindre potentielt kundetab grunden for lange ventetider.

👣 Overvåg og følg køen i realtid.

👣 Modtag alarmer og automatiske meddelelser.

👣 Hvis du har behov for at åbne en ny kass vil systemet advare dig.

👣 Hold dit personale fokuseret på salg.

Notifikationer i realtid
Vemcount leverer data I realtid, og viser køens længder gennem kontrolpanelet. Hvis en optælling overstiger det fastsatte niveau, vil kontrolpanelet udsende alarmer.
Rapportering
Vemcount tilbyder rapporter med indsigt i køens længde, belastning og den gennemsnitlig ventetid for hele dagen. Dataene kan eksporteres i Excel og PDF.
Gruppe identifikation
Kundetælleren kan identificere grupper af mennesker der går sammen. Hvis der er par i køen, registreres de som en og tælles ikke som to. Det garantere en nøjagtig forudsigelse af den tid, der er brugt i køen.
Udelukkelse af personalet
Du kan udelukke sporing af personalet i kø områderne, så de ikke tælles med i analysen. Der kan også spores køer i informationsområderne for at identificere engagementet mellem den besøgende og personalet, deres interaktionstid og krydsinformation.
Minimere kø længden og ventetiden for at opnå den optimale kundeoplevelse

Minimere kø længden og ventetiden for at opnå den optimale kundeoplevelse

Forskning viser at den gemmensnitlige kunde ikke er villig til at vente længere end 14 minutter, før personen forlader din butik. Tomhændet og frustreret. Sandsynligheden for at kunden kommer tilbage er minimal.

Mens der er mange psykologiske teorier bag, er faktoeren for at kunden bliver frustreret baseret udefra ventetider, der ikke er forklarlige.

Med Vemcount kan du bedre styre kundeoplevelsen gennem en række strategiske tiltag. Du kan registrere antallet af besøgende i din butik, måle køens længde og den gennemsnitlige kundetid, før de bliver serviceret af personalet. Hermed generes der realtids advarsler, som underetter dig når der skal trædes i handling.

At have adgang til disse vigtige målinger, giver dig en mulighed for at implementere strategier for at minimere den lange ventetid, og tilføje ekstra personale i travle perioder. Samt optimere produktplaceringer til specifikke zoner med høj trafik.

Med Vemcount har du:

Bedre forståelse for kundeadfærd
Bedre placering af personalet
Omkostningsreduktioner
Benchmarking
Reducere forladte kunder
Arbejdseffektivitet
Gennemsnitlig servicetid
Forudsige kølængden

Vi bruger Vemcount til at måle trafikken ved vores indgange, så vi får en idé om, hvor kunderne kommer fra, og hvornår antallet af besøgende topper i løbet af en dag, uge, måned eller år. Dette giver os blandt andet et værktøj til at planlægge vores marketing- og aktivitetskalender og efterfølgende evaluere på disse aktiviteter

Janni Baslund Dam - Center Manager, BROEN Shopping
Read case