Udendørs fodgængerindsigt

Få adgang til kvantitativ indsigt om antallet af besøgende ved hjælp af sensorer til fodtællere. Vemcount giver værdifuld information om besøgende trafik,trafikstrømme og indgående kendskab til fodgængerområdet brug.

Antallet af beøsgende, trafikstrømme, demografi & mere

Antallet af beøsgende, trafikstrømme, demografi & mere

Vores udendørs kundetællere sporer en bred vifte af pålidelige data i ethvert miljø og leverer en utrolig nøjagtighed. Vemcount giver de kommunale myndigheder mulighed for at træffe hurtige og velinformerede beslutninger om byens mest populære attraktion til, hvad der sker i en nødsituation

Forstå om dine aktiviteter og indsatser for en gågade har et positivt afkast med hensyn til markedsføringsinvesteringer, og hvordan ændringer i gaderne kan ændre de besøgendes adfærd.

Få en forståelse af, hvordan forskellige begivenheder og aktiviteter påvirker antallet af besøgende i byen, ved at sammenligne trafikdata fra forskellige tidsperioder.

Har du brug for indsigt i det offentlige rum og hvordan de besøgende bruger det, til at lave en faktabaseret udvikling af stedet?

Når du installerer vores sensorer der er modstandsdygtigt i alt slags vejr ved relevante indgange og udgange, har du mulighed for at måle det nøjagtige antal forbipasserende.

Med Vemcount har du en bedre forståelse for brugen af gågaden. Du kan sammenligne forskellige perioder med hinanden, hvilket giver en reel fornemmelse af, hvordan de forskellige begivenheder og aktiviter påvirker byens antal. Du kan sammenligne demografiske data for at vide, hvor mange børn der er sammenligner med voksne, som bruger gågaden.

 

Hvordan gågader kan drage fordel af Vemcount:

Tæl antallet af mennesker, der besøger og forlader en gågade
Find ud af, hvordan trafikken korrelerer med vejrudsving
Udforsk spidsbelastningstidspunkter i området per år, måned, uge eller time
Forstå hvordan store butikker påvirker trafikstrømmen
Få et visuelt overblik over trafikstrømme og forstå brugen af gågaden over forskellige tidsperioder
Mål opholdstid og identificér varme og kolde zoner i realtid eller for en specifik tidsperiode
Følg heatmaps til at forstå brugen af gågaden i forskellige tidsperioder
Mål det kommercielle potentiale i et område eller virkningen af butiksåbninger/-lukninger
Identificér og ekskludér irrelevante objekter fra tællinger, f.eks. cykler
Ekskludér eller få separate tællinger for børn og voksne, og se kønsfordelingen af de besøgende. Brug indsigterne til at lave en valid kundeprofil

Vi bruger Vemcount til at måle trafikken ved vores indgange, så vi får en idé om, hvor kunderne kommer fra, og hvornår antallet af besøgende topper i løbet af en dag, uge, måned eller år. Dette giver os blandt andet et værktøj til at planlægge vores marketing- og aktivitetskalender og efterfølgende evaluere på disse aktiviteter

Janni Baslund Dam - Center Manager, BROEN Shopping
Read case