Facilitetsstyring

Vores nøjagtige indsigt i realtid om trafikflow hjælper dig med at optimere Facilitetsstyringen. Vemcount giver dig en velbygget database, der giver en enestående kontoroplevelse, hvilket også forbedrer personaleledelsen.

Løsningen alle Facilitetsledere ønskede de vidste før

Løsningen alle Facilitetsledere ønskede de vidste før

Din kommercielle ejendom er ikke kun din forretningsadresse. Det er også her, dine medarbejdere bruger en stor del af deres levetid. Efterhånden som den moderne arbejdstagers behov, udvikler sig i takt med den stigende pensionalder, vil større vægt på wellness og personalepleje være i større fokus.

En jævn drift af dit anlæg er en vigtig del af driften af enhver virksomhed. Fra butikker til biblioteker, kontorlokaler, universiteter og andre offentlige bygninger. Faktorer som optimeret kapacitetsudnyttelse og kontorindretning er afgørende for en retfærdig arbejdsplads.

Det er ikke let at imødekomme de kulturelle og teknologiske skift, der finder sted i det traditionelle arbejdsmiljø. Det er vigtigt at integreare smarte enheder i hele din organisation, for at få adgang til data der bruges til at træffe mere indsigtbaserede beslutninger.

Personaleledelse involverer en bred vifte af målinger, der er vigtige for at træffe beslutninger og forbedre kundeservice. Identificer dit personale, find ud af hvordan de integrerer med kunderne, og lav skemaplanlægningen lettere.

Vi placerer vores sensorer over hovedtavler, for at måle folks bevægelser. Vemcount bruger derefter de indsamlede data til at overvåge kapaciteten når den er belastet, og sender automatisk alarmer via e-mail.

 

Fordele ved at anvende Vemcount i din virksomhed

Optimeret kontorlayout baseret på data
Reduktion af overbefolket områder i fællesarealer som f.eks toiletter
Optimeret kapacitetsudnyttelse under travle perioder
Tidsstyring med tilpasset frontend

Realtidsadvarsler og notifikationer

Programmering af realtidsadvarsler efter behov. Allokere flere medarbejdere til overbelastede områder. Åbne nye kassetæller eller holde styr på områder med dårlig performance.

Lad kontrolpanelet advare dig i realtid gennem visuelle advarsler, eller opsæt notifikationer til at blive leveret direkte på e-mail eller SMS.

Du kan modtage informationer om:

▶︎ Mængden af mennesker og besøgsflow

▶︎ Rengøringsbehov.

▶︎ Omdirigering af dit personale.

▶︎ Kortlægning af de besøgende.

▶︎ Investering x Omkostninger x Performance.

▶︎ Realtid rapporter på cloud og smartphones.

 

Facility Manager kan oprette personaleplanlægning der nøje tager udgangspunkt i områder hvor der mangler ekstra personale

Ved at reducere mængden af arbejdet personalet bruger på områder hvor det ikke er nødvendigt, kan ledelsen træffe beslutninger om omkostningsbesparelser og reducere ledelsens byrde ved manuel oprettelse af tidsplaner.